تهران، شهرک غرب، م صنعت، خ سیمای ایران، بین فلامک و زرافشان

تلفن: 88363580  الی 88363560

فاکس: 88364535

وب سایت:

 www.mohme.gov.ir